Migraine

Ongeveer 15% van de mensen heeft last van migraine. Migraine komt meer bij vrouwen voor dan bij mannen en is samen met spanningshoofdpijn en medicatie-afhankelijke hoofdpijn de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Een aanval van migraine duurt gemiddeld 1-3 dagen en gaat gepaard met misselijkheid, braken, lichtschuwheid, en/of geluidschuwheid. Mensen kunnen tijdens een aanval zo ziek zijn, dat ze een dag of langer het bed niet uit kunnen.

In een minderheid van de gevallen hebben mensen ook aura’s direct voorafgaand of aan het begin van de aanval. Aura’s zijn lichamelijke waarnemingen zoals lichtflitsen, schitteringen, kartelpatronen of bepaalde geuren. Deze breiden zich vaak uit gedurende 5-10 minuten en doven dan vanzelf weer uit. Het kan ook zijn dat mensen langer van tevoren bepaalde signalen ontvangen dat er een migraineaanval aan zit te komen. Deze tekenen noem je prodromen. Voorbeelden hiervan zijn weerzin tegen bepaald eten of drinken (zoals koffie) of overmatig geeuwen.

Het is nog niet duidelijk waar migraine door ontstaat. Eén van de theorieën is het dat het verwijden van bloedvaten in de hersenen deze hoofdpijn veroorzaakt. Een argument voor deze theorie is dat bloeddrukmedicatie een effectieve behandeling kan zijn. Andere studies spreken deze theorie echter weer tegen. Experts gaan ervanuit dat migraine een combinatie is van erfelijkheid en omgevingsfactoren. Helaas is het erg lastig om een geneesmiddel te maken voor een aandoening waarvan je de precieze oorsprong niet kent. 

Daarentegen zijn er een aantal zaken die we wél weten van migraine. Zo komt migraine vaker binnen families voor. Migraine komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit verschil is mogelijk te verklaren doordat hormonen een belangrijke rol te spelen bij migraineaanvallen. Zo hebben vrouwen een toename van aanvallen rondom de menstruatie, de zogenaamde ‘menstruele migraine’. 

Misschien wel het belangrijkste wat we weten van migraine is de invloed van leefstijl op de hoeveelheid en ernst van migraineaanvallen. Punten waar je op kan letten zijn:

  • Voorkómen en verminderen van stress
  • Voldoende beweging (150 minuten matig-intensieve beweging per week volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen)
  • Regelmatige tijden eten
  • Regelmatige bedtijden
  • Voldoende slaap

Bij een groep migrainepatiënten lijken bepaalde voedingsmiddelen aanvallen te kunnen uitlokken. Dit is echter erg persoonsgebonden. Bij ernstige vormen van migraïne die niet goed reageren op leefstijlaanpassingen of medicatie kan een ketogeen dieet worden overwogen. Dat is een strikt dieet zonder koolhydraten, met weinig eiwitten en veel vetten. Het volgen van een ketogeen dieet is erg zwaar en moet gecontroleerd worden. Begin hier dus alleen aan in overleg met een neuroloog.

Andere leefstijladviezen die bij kunnen dragen aan het verbeteren van hoofdpijn zijn voldoende slaap, het vermijden van cafeïne en het verminderen van schermtijd (tijd achter een beeldscherm). Slaapbehoefte is heel persoonlijk; de één heeft veel slaap nodig, de ander maar weinig. Zelf weet je het beste hoeveel uur slaap jij nodig hebt. Een algemeen advies is om minimaal 8-9 uur per nacht te slapen. Wat de maximale hoeveelheid schermtijd per dag zou moeten zijn is niet duidelijk. Probeer maximaal twee uur per dag (buiten school- en werktijd) achter de computer door te brengen. Zorg dat je in ieder geval minstens twee uur voor het slapen gaan niet meer achter een beeldscherm zit. Het licht activeert je hersenen, waardoor je moeilijker in slaap valt. 

Het is bekend dat mensen met migraine soms meerdere soorten hoofdpijn tegelijk hebben. Meestal is er een combinatie van migraine met spanningshoofdpijn en medicatie-afhankelijke hoofdpijn. Het is erg moeilijk om daar onderscheid in te maken, dus ga vooral niet zelf dokteren en laat je onderzoeken door jouw huisarts of neuroloog. Een goede diagnose is de eerste stap voor de juiste behandeling!