Hart- en vaatziekten

Een slechte leefstijl geeft enorme risico’s op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Maar waarom is het dan zo moeilijk om consistent gezond te leven? Dit gebrek aan motivatie is te wijten aan het ontbreken van voldoende kennis en ‘gezondheidsbewustzijn’.

Onze workshop ‘Hart- en vaatziekten’ is erop gericht om werknemers te onderwijzen op het gebied van hart- en vaatziekten en hen bewust te maken van de risico’s die ongezond gedrag met zich meebrengt. Wij maken deze informatie zowel concreet als persoonlijk door het bepalen van een individueel risicoprofiel (*). Werknemers met een verhoogd risicoprofiel worden geadviseerd contact op te nemen met de huisarts voor verdere begeleiding. Verder leren wij deelnemers dat een gezonde leefstijl niet alleen deze risico’s kan beperken, maar ook leidt tot een beter zelfbeeld, hoger energieniveau en een gelukkiger leven.

Onze training voor bedrijfsartsen richt zich op de oorzaken, gevolgen en behandelopties van herseninfarcten, hersenbloedingen en TIA’s. Met deze informatie kunnen zij hart- en vaatziekten bij werknemers helpen voorkómen, aangedane werknemers optimaal begeleiden en een inschatting maken over het ziektebeloop.

Wilt u ook deze last van uw schouders? Klik dan hier voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte.

(*) Een vereiste voor de risicobepaling op hart- en vaatziekten is dat er van tevoren door uw organisatie in het bloed van de deelnemers nuchter glucose en een volledig cholesterolpanel moet worden bepaald. Wij verzoeken u deze informatie op de dag van de workshop gereed te hebben voor analyse.