BMI

Een gezond gewicht wordt bekeken in relatie tot de lengte. Dit wordt Body Mass Index oftewel BMI genoemd. Het risico op hart- en vaatziekten neemt gestaag toe met de BMI. Zo wordt dit berekend: BMI = Gewicht / (Lengte * Lengte).

De volgende klassen worden onderscheiden:

  • BMI < 18,5 = Ondergewicht
  • BMI 18,5 – 25 = Gezond gewicht
  • BMI 25 – 30 = Overgewicht (gevarenzone)
  • BMI > 30 = Obesitas (verhoogd risico op hart- en vaatziekten)

Bij zeer gespierde mensen kan het BMI hoger uitvallen zonder dat zij een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Indien u niet uitzonderlijk gespierd bent en toch een verhoogd BMI heeft, is dit een reden om aan het gewicht te werken om uw risico zo laag mogelijk te houden.

Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw BMI? Klik dan op onderstaande link:

BMI